velikost textu

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Rehabilitace

Kontakty

Adresa: Albertov 7, 128 00 Praha 2, Česká republika
Telefon: +420 224 968 479, +420 224 968 478
Fax: +420 224 917 898

Sídlo

Albertov 7, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednostka: doc. MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D.
zástupkyně přednosty: MUDr. Natálie Šebková

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Helena Markvartová