velikost textu

Fakulta tělesné výchovy a sportu

UK » FTVS

Kontakty

Sídlo

José Martího 31, 162 52 Praha 6, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti: Ing. Lenka Henebergová
proděkan pro studijní záležitosti: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
proděkanka pro vědeckou a výzkumnou činnost: doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy a rozvoj: Dr. Mgr. Aleš Vlk
tajemník: Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

Organizační struktura