velikost textu

Přírodovědecká fakulta

UK » PřF

Kontakty

Adresa: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, 128 43 Praha, Česká republika
Email: dekan@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 111 [i]

Sídlo

Albertov 6, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

děkan: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
proděkan pro biologickou sekci, Biocev: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum, vědecké informace a akademické kvalifikace, přenos poznatků a technologií: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
proděkan pro informační technologie, vnější a vnitřní vztahy: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
proděkan pro chemickou sekci a ÚAMVT: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
proděkan pro geografickou sekci a KTV: prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
proděkan pro rozvoj fakulty, zahraniční agendu, operační programy, Botanickou zahradu, Mateřskou školku Rybička: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
proděkanka pro koncepci studia: doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
proděkan pro geologickou sekci a Ústav pro životní prostředí: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
tajemník: Ing. Karel Mozr, MBA

Organizační struktura