velikost textu

Přírodovědecká fakulta

UK » PřF

Kontakty

Adresa: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, 128 43 Praha, Česká republika
Telefon: +420 221 951 111

Sídlo

Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

děkan: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
proděkan proděkan pro biologickou sekci, Biocev, gesce Biocentrum, Vědecká rada Kampus: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
proděkan proděkan pro informační technologie, vnější a vnitřní vztahy, gesce Globcentrum, Vědecká rada Kampus: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
proděkanka proděkanka pro koncepci studia: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkan pro geologickou sekci a Ústav pro životního prostředí: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
proděkan proděkan pro geografickou sekci a KTV: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
proděkan proděkan pro vědu, výzkum, vědecké informace a akademické kvalifikace, přenos poznatků a technologií: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
tajemník: Ing. Karel Mozr, MBA

Organizační struktura