velikost textu

Katedra francouzského jazyka a literatury

UK » PedF » Katedry » KFJL

Vedení

vedoucí: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
zástupkyně vedoucího: PhDr. Eva Kalfiřtová
zástupce vedoucího: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
tajemnice: PhDr. Eva Kalfiřtová
sekretářka: Kateřina Esserová, DiS.
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: PhDr. Eva Kalfiřtová