velikost textu

Katedra chemie a didaktiky chemie

UK » PedF » Katedry » KChDCh

Vedení

vedoucí: prof. Ing. František Liška, CSc.
zástupce vedoucího: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
tajemnice: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
sekretářka: Mgr. Jitka Benešová
sekretářka: Ing. Hana Segerová
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
laborantka: Jana Fiřtová