velikost textu

Evangelická teologická fakulta

UK » ETF

Kontakty

Fax: +420 221 988 215

Sídlo

Černá 9, 115 55 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D.
proděkan pro studijní záležitosti: Ladislav Beneš, Dr.
proděkan pro rozvoj: doc. Mgr. Jindřich Halama, Dr.
proděkan pro zahraniční a ekumenické vztahy: Mgr. Jan Roskovec, Th.D.
tajemnice: Ing. Eva Svobodová

Organizační struktura