velikost textu

Kardiocentrum 3. LF UK

UK » 3.LF » Výzkumná centra » Kardiocentrum

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (Hl. m. Praha), Česká republika [i]
Email: kardsekr@fnkv.cz
Telefon: +420 267 162 621

Vedení

vedoucí: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Popis

Kardiocentrum 3.LF UK je funkční jednotka zaměřena na výzkum kardiovaskulárních chorob a na vzdělávání lékařů (zejména kardiologů a kardiochirurgů). Soustřeďuje výzkum v rámci 3. LF UK v oborech kardiologie a kardiochirurgie. Mezioborově spolupracuje při výzkumu též s dalšími obory pěstovanými v rámci 3. LF UK. Mezifakultně spolupracuje s kardiologicky zaměřenýmiklinikami ostatních lékařských fakult UK. Získává pro výzkumné projekty finanční prostředky ze zahraničních i tuzemských zdrojů. Druhým cílem činnosti Kardiocentra 3.LF UK je specializační vzdělávání a celoživotní vzdělávání lékařů v kardiologii a kardiochirurgii. Na výuce studentů magisterského studijního programu 3.LF UK se Kardiocentrum podílí výhradně cestou příslušných klinik (III. interní- kardiologická klinika, kardiochirurgická klinika).