velikost textu

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN a ÚVN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN a ÚVN » Onkologie

Kontakty

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, Česká republika
Email: lubos.petruzelka@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 962 219

Sídlo

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Jana Hůlová