velikost textu

Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB

UK » 3.LF » Kliniky » Pneumologie

Kontakty

Adresa: Budínova 2, 180 81 Praha 8, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: pavlina.svobodova@bulovka.cz [i]
Telefon: +420 266 082 671 [i], +420 266 082 080 [i]
Fax: +420 284 840 840

Sídlo

Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Popis

Na klinice probíhá pregraduální i postgraduální výuka. Klinika je výukovou základnou 3.LF UK a je sídlem subkatedry TRN IPVZ. Probíhá zde rovněž výuka středního zdravotního personálu. Klinika je největším centrem v ČR pro diagnostiku a léčbu bronchogenního karcinomu, v rámci specializovaných ambulancí se zaměřujeme na diagnostiku a léčbu pacientů s plicními obstrukcemi (astma bronchiale, chronickou obstrukční plicní nemocí), s intersticiálními plicními procesy včetně sarkoidózy, je zde Centrum diagnostiky a léčby obtížně léčitelného astmatu, Centrum pro léčbu závislosti na kouření, Národní centrum pro léčbu plicního karcinoidu.