velikost textu

Knihovna anglistiky a romanistiky

UK » FF » Knihovna FF / KFF » DK » Knihovna AAR

Kontakty

Adresa: Hlavní budova FF UK, 1. patro, místnost č. 107, Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, Česká republika
Email: libar@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 343

Sídlo

Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika