velikost textu

Studijní oddělení

UK » PedF » Děkanát » StOd

Kontakty

Sídlo

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.
zástupce vedoucího: Mgr. Petr Svoboda

Funkce a agendy

sekretářka: Terezie Šturmová
archivář: Mgr. Vojtěch Malach
koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací, správce SIS: Mgr. Petr Svoboda
referent pro agendu stipendií, poplatků a pro koncepci přijímacího řízení: Jaroslav Kukla
referentka pro agendu bakalářského a navazujícího magisterského studia: Alena Matoušková
referentka pro agendu bakalářského a navazujícího magisterského studia: Silvie Netopilová
referentka pro agendu bakalářského a navazujícího magisterského studia: Ivana Polnická
referentka pro agendu bakalářského a navazujícího magisterského studia: Hana Squibb, DiS.
referentka pro agendu bakalářského a navazujícícho magisterského studia, rigorózní řízení: Mgr. Pavla Cibulková
referentka pro podporu agendy proděkanek pro studijní záležitosti: Mgr. Petra Obršliková
referetka pro přijímací řízení: Helena Korecová
rozvrhářka: Soňa Wretzlová