velikost textu

Studijní oddělení

UK » PedF » Děkanát » StOd

Kontakty

Sídlo

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.
zástupce vedoucího: Mgr. Petr Svoboda
sekretářka: Terezie Šturmová
odborná pracovnice celoživotního vzdělávání: Mgr. Jana Frischmannová
odborný pracovník celoživotního vzdělávání: Ing. Miloš Kaucký
referent oddělení celoživotního vzdělávání, finalizace závěrečných prací, archivář: Mgr. Vojtěch Malach
referentka oddělení celoživotního vzdělávání a pro evidenci uchazečů a studentů se speciálními potřebami: Bc. Ivana Merellová
referentka pro agendu bakalářského a navazujícího magisterského studia: Dagmar Hlínová
referentka pro agendu bakalářského a navazujícího magisterského studia: Alena Matoušková
referentka pro agendu bakalářského a navazujícího magisterského studia: Ivana Polnická
referentka pro agendu bakalářského a navazujícího magisterského studia: Hana Squibb, DiS.
referentka pro agendu bakalářského a navazujícího magisterského studia: Jindřiška Strouhalová
referentka pro agendu bakalářského a navazujícícho magisterského studia, nostrifikace: Mgr. Pavla Cibulková
referentka pro agendu přijímacího řízení a SZZ: Simona Zvelebilová
referentka pro poplatky a stipendia: Mgr. Romana Říhová
správce SIS: Mgr. Petr Svoboda