velikost textu

Právní odbor

UK » RUK » Právní odbor

Kontakty

Email: pravni@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 245 [i]

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

vedoucí: JUDr. Jan Wagner

Popis

Dle č. 13 Organizačního řádu rektorátu UK zabezpečuje právní odbor činnost orgánů univerzity tím, že

a) zajišťuje vlastní výkon právní agendy,

b) podílí se na přípravě vnitřní legislativy univerzity,

c) vykonává poradenskou činnost v právní oblasti v rámci univerzity.