velikost textu

Katedra botaniky

UK » PřF » SBIO » BOTANIKA

Kontakty

Email: botanika@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 646
Fax: +420 221 951 645

Sídlo

Benátská 2, 128 01 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí katedry botaniky: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Viera Mrázová
sekretář: Mgr. Michal Štefánek
koordinátorka studijního systému: RNDr. Alena Kubátová, CSc.
koordinátor studijního systému: Mgr. Michal Štefánek
správce webového portálu: Mgr. Vojtěch Zeisek, Ph.D.
správkyně personální aplikace: Mgr. Viera Mrázová