velikost textu

Ústřední knihovna

UK » Další součásti » ÚK

Kontakty

Adresa: 2. patro, José Martího 407/2, 162 00 Praha, Česká republika
Email: ukn@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 231

Sídlo

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

ředitelka: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
vedoucí Oddělení repozitářů a digitalizace: Ing. Jakub Řihák
zástupce ředitele: Ing. Jakub Řihák

Funkce a agendy

koordinátorka open access: Mgr. Žaneta Procházková

Organizační struktura