velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » 1.LF » Děkanát » ÚVV » ZO

Vedení

vedoucí: MUDr. Martina Novotná

Funkce a agendy

referentka Podpory internacionalizace: Eva Baschiera, MBA
referentka Fondu mobility: Eva Baschiera, MBA
koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+: Eva Baschiera, MBA
zástupkyně koordinátora administrace studentské mobility Erasmus: Eva Baschiera, MBA
zástupkyně koordinátora administrace studentské mobility Erasmus: Mgr. Anna Jezberová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Anna Jezberová
referentka Fondu mobility: Mgr. Anna Jezberová
koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+: Mgr. Anna Jezberová