velikost textu

Ústav sociálního a posudkového lékařství

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Ú » SamPracFak » ÚSPL

Kontakty

Telefon: +420 377 593 540 [i], +420 377 593 550 [i]

Sídlo

alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednostka: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Vanda Stříbrná