text size

Charles University

Contacts

Address: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Czech Republic
Phone: +420 224 491 111
Data box: piyj9b4

Registered office

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

rector: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prorector pro strategický rozvoj: MUDr. Josef Fontana, Ph.D.
prorector pro vědeckou činnost: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
prorector pro akademické kvalifikace: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prorector pro studijní záležitosti: prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
prorector pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti: doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
prorector pro Informační technologie: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
prorector pro vnější vztahy: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
prorector pro zahraniční záležitosti: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
bursar: Mgr. Martin Maňásek

Funkce a agendy

chancelor: Mgr. Petra Štanclová

Organizational structure