velikost textu

Ekonomický úsek

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CERGE » Ekonomický úsek

Vedení

zástupkyně ředitele pro ekonomické otázky: Ing. Ivana Burianová, MBA

Organizační struktura