velikost textu

2. lékařská fakulta

UK » 2.LF

Kontakty

Sídlo

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
proděkanka pro nelékařské studijní programy: doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
proděkan pro studium a akademické kvalifikace: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium: prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
tajemnice: Mgr. Jana Šmejcká

Organizační struktura