velikost textu

Matematický ústav UK

UK » MFF » MS » MUUK

Vedení

ředitel: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
zástupce ředitele: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Bc. Martina Kašparová

Organizační struktura