velikost textu

Tajemník

UK » 3.LF » Statutární orgány » Tajemník

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: zdenka.muzikova@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 200
Fax: +420 267 311 812

Organizační struktura

Popis

(1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan na základě výběrového řízení. (3) Tajemník je povinen dostavit se na výzvu senátu na zasedání senátu. (4) Tajemník je povinen odpovědět na otázky týkající se výkonu jeho funkce položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu. (5) Tajemník spolupracuje při plnění svých úkolů s proděkany. (6) Děkan může tajemníka pověřit zejména a) řízením děkanátu, b) jednáním jménem fakulty ve věcech souvisejících s hospodařením a správou majetku, c) jednáním jménem univerzity v pracovněprávních věcech všech zaměstnanců děkanátu.