velikost textu

Ústav částicové a jaderné fyziky

UK » MFF » FS » UCJF

Vedení

ředitel: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
zástupce ředitele: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
sekretářka: Marie Navrátilová
tajemník: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.

Organizační struktura