velikost textu

Ústav částicové a jaderné fyziky

UK » MFF » SEKCEF » UCJF

Vedení

ředitel: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
zástupce ředitele: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Marie Navrátilová
tajemník: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.