velikost textu

Ústav anglofonních literatur a kultur

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚALK

Kontakty

Email: ualk@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 341

Úřední hodiny

http://ualk.ff.cuni.cz/staff/monika-cerna

Vedení

ředitelka: PhDr. Soňa Nováková, CSc.
zástupkyně vedoucího: Mgr. Miroslava Horová, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.
sekretářka: Monika Černá
Lokální web: Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.
OBD: Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.
RIV: Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.
Spisová služba: Monika Černá
Objednávky: Monika Černá
Inventarizace: Monika Černá
Pracovní dohody a externisté : Monika Černá
WhoIs: Monika Černá
WhoIs: Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.
Státní zkoušky: Monika Černá
SIS: Monika Černá
Přijímací řízení Bc., Mgr.: Mgr. Miroslava Horová, Ph.D.
Státní zkoušky: Mgr. Miroslava Horová, Ph.D.
Studentské žádosti: Mgr. Miroslava Horová, Ph.D.
Přijímací řízení PhD.: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
SIS: Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.
Rozvrhy: Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.
Přijímací řízení PhD.: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
SIS správce: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.