velikost textu

Katedra fyziky povrchů a plazmatu

UK » MFF » SEKCEF » KFPP

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Ing. Petra Jindrová
sekretářka: Jitka Sedláčková
tajemník: doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.