velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » ETF » Děkanát » Zahraniční

Vedení

vedoucí Zahraničního odd.: Mgr. Věra Fritzová

Funkce a agendy

osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu: Mgr. Věra Fritzová
koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+: Mgr. Věra Fritzová
referentka Podpory internacionalizace: Mgr. Věra Fritzová
referentka Fondu mobility: Mgr. Věra Fritzová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Věra Fritzová
  • Mgr. Věra Fritzová - vedoucí Zahraničního odd., referentka Podpory internacionalizace, koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+, referentka Fondu mobility, osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu a fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+