velikost textu

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

UK » MFF » Děkanát » Věda a zahraniční

Vedení

vedoucí: Mgr. Milada Menšíková

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Milada Menšíková
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Lenka Mervová