velikost textu

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

UK » MFF » Děkanát » Věda a zahraniční

Vedení

vedoucí: Mgr. Milada Menšíková

Funkce a agendy

referent Fondu mobility: Mgr. Milada Menšíková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Milada Menšíková
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Milada Menšíková
referent Podpory internacionalizace: Mgr. Milada Menšíková
referent Fondu mobility: Ing. Anděla Michálková
referent Podpory internacionalizace: Mgr. Pavlína Tejcová