velikost textu

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

UK » PedF » Katedry » KMDM

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
zástupce vedoucího: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.

Funkce a agendy

tajemník: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
sekretářka: Kateřina Pelantová
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.