velikost textu

Přírodovědná školka Rybička

UK » PřF » CFP » SKOLKARYBICKA

Kontakty

Adresa: Benátská 4, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: petra.cerna@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 080, +420 221 951 081, +420 221 951 082

Vedení

ředitelka: Mgr. Petra Černá, DiS.
vedoucí proděkan: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Sylvie Tomsová
správkyně webového portálu: Mgr. Petra Černá, DiS.