velikost textu

Oddělení zahraničních styků

UK » FSV » Děkanát » Oddělení zahraničních styků

Vedení

vedoucí: Mgr. Michaela Rudinská

Funkce a agendy

fakultní referent pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Ing. Radek Kovács
referentka Podpory internacionalizace: Mgr. Michaela Rudinská
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Michaela Rudinská
referentka Fondu mobility: Mgr. Michaela Rudinská
referentka Fondu mobility: Bc. Marie Stanovská
referentka Podpory internacionalizace: Bc. Marie Stanovská
referentka Fondu mobility: PhDr. Mgr. Veronika Šilhová

Organizační struktura