velikost textu

Oddělení vědy a výzkumu

UK » FHS » Děkanát » Odd. VaV

Kontakty

Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha, Česká republika
Email: veda@fhs.cuni.cz
Telefon: +420 251 080 403

Sídlo

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika

Vedení

vedoucí: Ing. Jan Bělonožník

Funkce a agendy

zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Jan Bělonožník
zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Jan Bělonožník
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Michal Karľa, Ph.D.
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Renata Wilflingová