velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » FHS » Děkanát » Zahraniční

Kontakty

Adresa: Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika
Email: zahranicni@fhs.cuni.cz
Telefon: +420 224 271 431 l. 431

Vedení

vedoucí: Bc. Lenka Lukešová

Funkce a agendy

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Bc. Lenka Lukešová
referentka programu Fond mobility: Bc. Lenka Lukešová
referentka programu POINT: Bc. Lenka Lukešová