velikost textu

Katedra fyziky nízkých teplot

UK » MFF » FS » KFNT

Vedení

vedoucí: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

Funkce a agendy

sekretářka: Jarmila Mautsková
tajemník: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

Organizační struktura