velikost textu

Oddělení vědy a grantů

UK » ETF » Děkanát » Věda a granty

Vedení

zástupkyně vedoucího -zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti : Jarmila Bergstra

Funkce a agendy

referentka programu UNCE: Jarmila Bergstra
  • Jarmila Bergstra - zástupkyně vedoucího -zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti a referentka programu UNCE