velikost textu

Evangelická teologická fakulta

UK » ETF

Kontakty

Fax: +420 221 988 215

Sídlo

Černá 9, 110 00 Praha 1, Česká republika

Vedení

děkan: doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.
proděkan pro studijní a sociální záležitosti: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
proděkan pro rozvoj: doc. Petr Gallus, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a ekumenické vztahy: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost: prof. Martin Prudký, Dr.
proděkan pro postgraduální vzdělávání: doc. Petr Sláma, Ph.D.
tajemník: Mgr. Pavel Moskala, Th.D.

Organizační struktura