velikost textu

Matematicko-fyzikální fakulta

UK » MFF

Kontakty

Sídlo

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
proděkan pro fyzikální sekci: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
proděkan pro studijní záležitosti: doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
proděkan pro koncepci studia: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
proděkan pro matematickou sekci: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
proděkan pro informatickou sekci : prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
proděkan pro rozvoj: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky, zástupce děkana: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.
koordinátor IT: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
koordinátor studia v anglickém jazyce: doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
koordinátor projektů OP VVV: doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc.
tajemník: Ing. Antonín Líska

Organizační struktura