velikost textu

Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » ÚTL

Kontakty

Adresa: Salmovská 5, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: telek@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 965 716
Fax: +420 224 919 527

Sídlo

Salmovská 5, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Eva Vomáčková