velikost textu

Oddělení vědy

UK » FSV » Děkanát » Oddělení vědy

Vedení

referentka českých projektů: Mgr. Tereza Broučková
referentka programu Minigranty 4EU+: Mgr. Tereza Broučková
referentka podpory de minimis: Mgr. Tereza Broučková
referentka projektů OP: Mgr. Tereza Broučková
referentka zahraničních projektů: Mgr. Tereza Broučková
referentka programu Primus: Mgr. Eva Horníčková
referentka programu UNCE: Mgr. Eva Horníčková
referentka programu Start: Mgr. Eva Horníčková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Horníčková
koordinátorka evidence projektů: Mgr. Eva Horníčková
referentka zahraničních projektů: Lenka Zemanová