velikost textu

Oddělení vědy

UK » FSV » Děkanát » Oddělení vědy

Vedení

referentka ostatních českých projektů VaV: Mgr. Tereza Broučková
referentka mezinárodních projektů VaV: Mgr. Tereza Broučková
referentka projektů OP ve VaV: Mgr. Tereza Broučková
referentka projektů CEP: Mgr. Tereza Broučková
referentka smluvního výzkumu: Mgr. Sylvie Burianová, Ph.D.
referentka projektů CEP: Mgr. Sylvie Burianová, Ph.D.
referentka licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Mgr. Sylvie Burianová, Ph.D.
referent interních projektů z prostředků OP: Mgr. Eva Horníčková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Horníčková
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Horníčková
referentka mezinárodních projektů VaV: Lenka Zemanová