velikost textu

Oddělení vědy

UK » FSV » Děkanát » Oddělení vědy

Vedení

koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Horníčková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Horníčková
referent projektů OP ve VaV: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
referent smluvního výzkumu: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
referent ostatních českých projektů VaV: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
referent licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
referent mezinárodních projektů VaV: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
referent projektů CEP: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.