velikost textu

Knihovna

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CERGE » Organizačně správní úsek » Knihovna

Vedení

zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: PhDr. Tomáš Pavela
referent smluvního výzkumu: PhDr. Tomáš Pavela
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: PhDr. Tomáš Pavela
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: PhDr. Tomáš Pavela