velikost textu

Knihovna

UK » PedF » Jiná pracoviště » K

Vedení

vedoucí: PhDr. Zuzana Formanová
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: Mgr. Jitka Bílková
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Jitka Bílková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.

Popis

Studovna místnost 1, [R] M. D. Rettigové 4, Praha 1 Výpůjční protokol místnost 17, [R] M. D. Rettigové 4, Praha 1 SAJL místnost 21, [C] Celetná 13, Praha 1

Poznámka

Studovna místnost 1, [R] M. D. Rettigové 4, Praha 1 Výpůjční protokol místnost 17, [R] M. D. Rettigové 4, Praha 1 SAJL místnost 21, [C] Celetná 13, Praha 1