velikost textu

I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » I.chirurgie

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: chir1@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 962 215

Sídlo

U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
zástupce přednosty: doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Kristýna Walterová