velikost textu

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » II.interna

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: int2@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 962 605, +420 224 922 692, +420 224 962 651
Fax: +420 224 912 154

Sídlo

U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Tereza Štohanzlová