velikost textu

Katedra preprimární a primární pedagogiky

UK » PedF » Katedry » KPPP

Vedení

zástupkyně vedoucího pro záležitosti předškolní pedagogiky: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího pro záležitosti primární pedagogiky: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
tajemnice SIS pro studia předškolní pedagogiky: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
sekretářka: Mgr. Jana Hovorková
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.