velikost textu

Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » KPM

Kontakty

Adresa: Karlovo náměstí 554, 128 08 Praha 2, Česká republika
Email: kpm@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 601 102 816, +420 603 374 913 (mobil)

Sídlo

Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednostka: doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Bc. Marta Babicová