velikost textu

Grantové oddělení

UK » FF » Děkanát » Oddělení děkanátu » GO

Kontakty

Sídlo

Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Jana Bryksíová
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Michaela Horáková
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Bc. Jana Kvapilová