velikost textu

Organizačně správní úsek

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CERGE » Organizačně správní úsek

Vedení

zástupce ředitele pro věci organizačně správní: Ondřej Rydval, M.A., Ph.D.

Funkce a agendy

koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti: Tomáš Nikodym, Ph.D.
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Markéta Vitovská

Organizační struktura