velikost textu

Oddělení pro vědu a výzkum

UK » 2.LF » Děkanát » VV

Vedení

koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Renáta El Bourahi
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Adriana Křáková
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Veselá
zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Adam Zabloudil