velikost textu

Katedra ekologie

UK » PřF » Sekce biologie » Katedra ekologie

Kontakty

Email: ecology@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 804
Fax: +420 221 951 673

Sídlo

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Zdeňka Dlouhá
sekretářka: Mariana Zilynská, DiS.
koordinátor studijního systému: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.