velikost textu

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

UK » MFF » SEKCEM » KPMS

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Ing. Lucie Naxerová
sekretářka: Michala Polanecká, DiS.
tajemník: RNDr. Jitka Zichová, Dr.