velikost textu

Oddělení pro vědu, výzkum a edici

UK » PF » Děkanát » OVVE

Vedení

vedoucí: Bc. Kateřina Dolejší
vedoucí: Bc. Kateřina Dolejší

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Kateřina Dolejší
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Bc. Kateřina Dolejší
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Bc. Kateřina Dolejší
referent interních projektů z prostředků OP: Ivana Hulmáková
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor open access: PhDr. Mgr. Eliška Jonášová, Ph.D.

Organizační struktura

  • Bc. Kateřina Dolejší - vedoucí, vedoucí, zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti, koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti a zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti
  • Ivana Hulmáková - referent interních projektů z prostředků OP
  • PhDr. Mgr. Eliška Jonášová, Ph.D. - koordinátor open access
  • Mgr. Jan Šumbera - koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti, koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti a koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti