velikost textu

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

UK » LFHK » KP » ORL

Kontakty

Adresa: Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Email: posnarovas@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 833 819
Fax: +420 495 832 033

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
zástupce přednosty pro vědu a výzkum: doc. MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Stanislava Posnarová